Boost לנוער

SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture

למי התוכנית?

התוכנית Boost לנוער פונה לבני ובנות נוער, בגילאים 13-18, אשר נמצאים במצב של נשירה חברתית סמויה. בני נוער שאינם פעילים במסגרות של החינוך הבלתי פורמלי בשוטף.

 

מטרות התוכנית:

התוכנית תעניק לבני הנוער כלים רגשיים-חברתיים להשתלבות בקהילה.

התוכנית תחזיר את בני הנוער להשתתפות במעגלים חברתיים קיימים וחדשים.

התוכנית תיתן לבני הנוער מעטפת חינוכית, חברתית, ערכית ומשמעותית.

התוכנית תפתח ותחזק את מיומנויות העתיד בקרב בני הנוער המשתתפים.

 

מה בתוכנית?

קורסים מעשיים ייעודיים לבני נוער, קצרי טווח (4-8 מפגשים בקורס), בעלי תוכן עשיר ושימושי לחיי היום-יום של בני הנוער.

הקורסים מתמקדים בעולמות תוכן רלוונטיים למיומנויות המאה ה-21, ומודרכים ע"י גופים מקצועיים. בסיום המשתתפים מקבלים תעודה.

משתתפי התוכנית מתנדבים בקהילה באמצעות הכלים והידע שרכשו בקורס.

אירוע קיץ שנתי המסכם את השנת הפעילות.

 

לפרטים נוספים: יפעת נואמה - 052-2039312 | yifatn@matnasim.org.il