שאקל

SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture

תכנית "שאקל" מקיימת פעילויות אטרקטיביות באמצעות התנסויות בשטח, התמודדות עם אתגרים והרפתקאות לשם הגברת תחושת המסוגלות, העצמה אישית ופיתוח מנהיגות נוער מקומית.

 

רקע

תוכנית שאקל נוצרה בחברה למתנ"סים מתוך רצון לגשר על הפער הקיים במסגרות חינוך משלימות לבני נוער בחתך הגילאים 12-18. בגיל זה שיעור המשתתפים במסגרות חינוך בלתי פורמלי הולך וקטן, ושיעור אף נמוך יותר בפריפריה החברתית - גאוגרפית. תחום השטח והאקסטרים – חוצה תרבויות וגילאים ומאפשר יחסית בקלות חיבור בין אנשים, ולכן הרעיון העומד בבסיס התוכנית הוא יצירת פעולה אטרקטיבית באמצעות התנסויות בשטח, התמודדות עם אתגרים וחיבור של בני הנוער למדריך המהווה דמות של "מבוגר משמעותי" ומודל לחיקוי. בנוסף אנו רוצים לייצר זהות וזיקה של בני הנוער למקום מגוריהם ולקהילה, לייצר גאוות יחידה מקומית ותחושת מסוגלות.

 

קהל היעד

התוכנית מיועדת לכלל בני הנוער ובדגש מיוחד על התאמת התוכנית לבני נוער עם צרכים מיוחדים,נוערבסיכון, נוער נושר או כל נער המודר מפעילות חינוכית חברתית מכל סיבה שהיא.

 

מטרות התוכנית

פיתוח מנהיגות באמצעות אתגרים, טבע, והסביבה.
הגברת תחושת המסוגלות והעצמה אישית.
חיזוק הזיקה והשייכות לקהילה ולאהבת הארץ והמולדת.
פיתוח מערכת תמיכה אישית וקבוצתית.
בינוי קהילה- חיזוק תחושת השייכות של בני הנוער בקהילתם, חיבור בין בני נוער ברמה המקומית, ויצירת רשת קהילות ברמה הארצית.

לחצו לטבלת פריסה ארצית

 

לפרטים נוספים: שמואל לבנון, מנהל תכנית שאקל - shmulikl@matnasim.org.il | 052-5343160