חוג לכל ילדה וילד

SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture
SliderPicture

תוכנית חוג לכל ילדה וילד מיועדת לתלמידי כיתות ג'-ו' בעוטף עזה ובמזרח ירושלים.

• חיזוק החינוך וצמצום הפערים בפריפריה החברתית - גיאוגרפית.

• חשיפת הילדים לתוכן מעשיר ולמקצועות ליבה החיוניים למיצוי הפוטנציאל בדרך חווייתית.

• יצירת רשת חברתית תומכת וקשרים איכותיים בין הילדים והמשפחות והקניית ערכים המחזקים את
  הזהות האישית והקהילתית כחלק מתפיסת בינוי קהילה ופיתוח הממד האישי והחברתי.

• העשרה: חוג שבועי באחד מהאשכולות הבאים: אומנות, שחייה וספורט, טכנולוגיה ומדעים, מוזיקה, טבע וסביבה ושפות.

• חברתי-קהילתי: פעילות חברתית חודשית העוסקת בפיתוח זהות ושייכות, התנדבות ותרומה לקהילה.

• תשתיתי-קהילתי: מתן הכשרה מתמחה לצוותים המשולבים בתוכנית כחלק מתפישת בינוי הקהילות של
  החברה למתנ"סים, מפגשים אזוריים תקופתיים, יצירת מנגנוני קבלת החלטות ובקרה קהילתיים תוך שיתוף תושבים.

• מעורבות הורית: ההבניה של התוכנית כוללת תשומות הוריות באמצעות תהליכי שיתוף, שותפות בהליכי בחירה ומדידה
  ודיאלוג מתמיד עם מדריך החוג.

 

לפרטים נוספים: יפעת נואמה - 052-2039312 | yifatn@matnasim.org.il